Aktualności

#1 Rozmawiamy na temat

Działanie pt. „Rozmawiamy na temat” zostało zainicjowane przez organizacje pozarządowe we współpracy z Zespołem Tematycznym Smart Living Urban Lab Rzeszów. 

Założeniem spotkań jest prezentacja organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Rzeszowa jak również wypracowanie z organizacjami „banku dobrych praktyk – realizowanych projektów”, które będziemy zamieszczać również na naszej stronie https://urbanlab.erzeszow.pl/

1 rozmaiwamy na temat RAMPA
1 rozmaiwamy na temat RAMPA
 UP