Aktualności

Podręcznik Urban Lab

W książce „Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city” zaprezentowana została koncepcja urban labów, wypracowana w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów. Powstała ona w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na kompleksowe narzędzia wspomagające zarządzanie miastami, przy wykorzystaniu potencjałów różnych interesariuszy miejskich i przy czynnym udziale ich mieszkańców. Książka ta jest pierwszą publikacją w języku polskim w kompleksowy sposób traktującą tematykę funkcjonowania laboratoriów miejskich.

W opracowaniu zarysowane zostały dotychczasowe założenia teoretyczne laboratoriów miejskich oraz przedstawiony model funkcjonowania urban labu wypracowany w IRMiR. Ostatni rozdział to zbiór wybranych dobrych praktyk zagranicznych, które mogą być inspiracją do rozwijania ciekawych projektów w laboratoriach miejskich. Zgodnie z założeniem, urban laby powinny przyczyniać się do budowania harmonijnej współpracy władz miasta z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami i poprzez wspólne wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań przyczyniać się do poprawy jakości życia w mieście. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się dla różnych grup interesariuszy miejskich wskazówką do tworzenia i rozwijania podobnego instrumentu.

Poniżej udostępniamy bezpłatny egzemplarz elektroniczny. Więcej informacji https://urbanlab.net/publikacja/podrecznik-urban-lab/

Podręcznik do pobrania w dwóch wersjach:

Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city – wersja „lekka” (4 MB)

Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city – wersja „do druku” (20 MB)

'Bień M., Jarczewski W., Piziak B., 2020, Urban lab. Narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców miast zgodne z ideą smart city, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, Warszawa-Kraków'.

018 obrazek-w-tresci
018 obrazek-w-tresci
 UP