Aktualności

Konferencja pt. "Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Miasta Rzeszowa"

Gmina Miasto Rzeszów ???? zaprasza do udziału w konferencji pt. „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Miasta Rzeszowa” w terminie 1??7?? czerwca 2021 roku.
?? Bezpieczeństwo energetyczne stanowi jeden z podstawowych elementów warunkujących możliwość zapewnienia każdemu z miast bezpieczeństwa oraz możliwości trwałego i niezakłóconego rozwoju. Przedmiotowe uwarunkowania nie tylko w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznego, ale także na charakter polityki energetycznej. W świetle powyższego, celem konferencji będzie m.in. omówienie wybranych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego jak również podjęcia próby wskazania czynników determinujących bezpieczeństwo energetyczne Miasta Rzeszowa.
Program konferencji:
? 09:30 – 09:45 Rejestracja
? I. Wprowadzenie do konferencji
? 09:45 – 10:00
Temat: Rzeszów dziś – plany i wyzwania na przyszłość w samorządzie
Andrzej Bołdak, Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią
w Centrum Innowacji i Zarządzania Energią, Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa
? II. Wykłady eksperckie
? 10:00 – 10:30
Temat: Polityki energetyczne stosowane a polityka energetyczna
w samorządzie (30 min)
Dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz, Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza
Zagadnienia do tematu:
1) Uwarunkowania regulacyjne UE. Aktualne strategie UE
w obszarze energii.
2) Uwarunkowania polityki energetycznej Polski do 2040 r.
3) Lokalny wymiar bezpieczeństwa energetycznego:
• Co wynika z regulacji unijnych i krajowych dla potrzeb budowania bezpieczeństwa energetycznego w skali lokalnej?
• Jakie wyzwania dla miasta Rzeszów?
• W jaki sposób Rzeszów może wykorzystać nadchodzące trendy w obszarze energii?
? 10:30 – 11:00
Temat: Uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszone (30 min)
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Zagadnienia do tematu:
1) Optymalne wykorzystanie wyprodukowanej energii odnawialnej
2) Zarzadzanie energią w strukturze miasta
3) Duże projekty energetyczne w strategii miasta
? 11:00 – 11:30
Temat: Wyzwania miast i gmin wobec neutralnej klimatycznie polityki UE w perspektywie 2050 r. (30 min)
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Energetyki
Zagadnienia do tematu:
1) Droga do neutralności klimatycznej miast - otoczenie prawne
2) Inteligentne miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku
3) System ciepłowniczy 5-tej generacji
? III. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rzeszowie Sp z o. o.
? 11:30 – 12:00
Temat: Rozwój systemu ciepłowniczego w Rzeszowie - wyzwaniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Lesław Bącal, Prezes Zarządu MPEC Rzeszów Sp. z o.o.
Dariusz Kotowicz, Dyrektor ds. Technicznych MPEC Rzeszów Sp. z o.o.
? IV. Podsumowanie konferencji
?12:00 – 13:00
Podsumowanie konferencji, panel dyskusyjny
Moderator konferencji: Tomasz Skoczylas, Główny Specjalista w Centrum Innowacji i Zarządzania Energią, Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa
???? Liczba miejsc ograniczona, zapraszamy do kontaktu mailowego: urbanlab@erzeszow.pl ???

Materiały pokonferencyjne będą dostępne na stronie urbanlab.erzeszow.pl
Konferencja zarzadzanie energią 1
Konferencja zarzadzanie energią 1
 UP