Aktualności

Rzeszowskie Laboratorium Badań Miejskich - podsumowanie edycji wiosennej

RZESZOWSKIE LABORATORIUM BADAŃ MIEJSKICH – PODSUMOWANIE EDYCJI WIOSENNEJ

Za nami pierwsza, seminaryjna część Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich. W ramach wiosennej edycji odbyło się siedem spotkań, na których gościliśmy ośmiu ekspertów i ponad stu pięćdziesięciu uczestników.

Rzeszowskie Laboratorium Badań Miejskich wystartowało 14 kwietnia z tematem „Jak mierzyć poziom jakości życia w miastach?”. Ekspertami, którzy przybliżyli tą problematykę była dwójka socjologów z Uniwersytetu Łódzkiego – dr Agnieszka Michalska-Żyła oraz dr Kamil Brzeziński.

Drugie spotkanie w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich odbyło się 28 kwietnia i poświęcone było kwestii „Jak włączyć mieszkańców w projektowanie i zarządzanie miastem?”. Ekspertem, który podpowiadał jak można próbować ten problem rozwiązać był Michał Braun – radny miasta Kielce, praktyk i ekspert w dziedzinie partycypacji publicznej.

Kolejne, trzecie spotkanie seminaryjnej części Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich, skupiło się na odpowiedzi na pytanie „Dlaczego otwarte dane są nowym źródłem wiedzy do badania miasta?”. Ekspertem w tej dziedzinie była Joanna Samulska – profesjonalny ekspert GIS w Urzędzie Miasta i Gminy Eindhoven (Holandia).

Czwarte spotkanie w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich odbyło się 19 maja i poświęcone było próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie „Dlaczego zieleń jest ważna w mieście?”. Agnieszka Czachowska z Fundacji Sendzimira –pedagog, trener i architekt, specjalizująca się w projektach opierających się na zasadach zrównoważonego budownictwa. Ekspertka w swoim wystąpieniu opowiadała między innymi w jaki sposób partycypacyjnie projektować tereny zielone w mieście.

Piąte spotkanie, wiosennej edycji Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich skoncentrowało się na metodzie Design Thinking. Ekspertki – dr Agnieszka Michalska-Żyła, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Beata Michalska – Dominiak, współautorka Poradnika design thinking - czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie, odpowiadały na pytanie „Jak wykorzystać Design Thinking w mieście w procesie zarządzania miastem?”.

Kolejne, szóste spotkanie w ramach Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich odbyło się 2 czerwca i poświęcone było próbie udzielenia odpowiedzi na pytanie „Dlaczego badania ewaluacyjne są potrzebne w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)?”. Ekspertem przybliżającym problematykę badań ewaluacyjnych był dr Krzysztof Piróg – socjolog, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego Instytutu Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, współautor badań Rzeszowska Diagnoza Społeczna.

Ostatnie spotkanie wiosennej edycji Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich, dotyczyło problematyki zarządzania i projektowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. 16 czerwca gościem seminarium był Marcin Stopa- Sekretarz Miasta Rzeszowa. Podczas spotkania padło kilku ważnych pytań związanych z wyzwaniami przed jakimi stoją zarządzający rozwojem polskich miast.

Druga cześć – edycja jesienna Rzeszowskiego Laboratorium Badań Miejskich, będzie miała bardziej kameralny, warsztatowy charakter. Eksperci, którzy na wiosnę przybliżali tematykę i metodologię stosowania badań w przestrzeni miejskiej, jesienią, w ramach pracy warsztatowej, skoncentrują się na jej praktycznym wymiarze. Start warsztatowej części planowany jest na wrzesień bieżącego roku.

Autor: Dr Hubert Kotarski, Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor badań Diagnozy Rzeszowskiej

  

8 publi 1
8 publi 1
 UP