Aktualności

Konferencja "Przestrzeń Inspiracji Społecznej"

Zapraszamy przedstawicieli podkarpackich NGO, wolontariuszy, społeczników, animatorów społeczności lokalnych i wszystkich zainteresowanych do udziału
w bezpłatnej konferencji interaktywnej pn.

„Przestrzeń inspiracji społecznej”

16 grudnia 2022 r.
godz. 10:00 – 15:00
przestrzeń Urban Lab w Rzeszowie
przy ul. 3 maja 13

Celem organizowanej konferencji jest utworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy do wspólnej realizacji projektów,
 jak też wzajemnego inspirowania się.

Konferencja nie będzie miała formy tylko biernego wysłuchania przemówień ekspertów, przyjmie natomiast aktywną formę angażującą wszystkich uczestników, pozwalając na wymianę doświadczeń i wypracowanie inspirujących pomysłów do dalszych działań. Konferencja to także okazja do ukazania zrealizowanych przez lokalne organizacje, liderów, animatorów i działaczy inicjatyw na rzecz rodziny i społeczności lokalnych.

Uczestnicy wydarzenia otrzymają zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konferencji. Podczas wydarzenia przedstawiciele NGO będą mogli zaprezentować swoje organizacje, podzielić się sukcesami, wyzwaniami i potrzebami w zakresie dalszego funkcjonowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:
sir.perspektywa@gmail.com

(podając: imię, nazwisko, nazwa organizacji, numer telefonu)

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji o wydarzeniu na: https://naszaperspektywa.eu/ oraz https://www.facebook.com/sir.perspektywa/Interaktywna konferencja fio 3
Interaktywna konferencja fio 3
 UP