Grupa Strategiczna 2020

W celu skutecznego wdrożenia narzędzia w postaci Urban Lab Rzeszów w 2020 roku powołana została Grupa Strategiczna Urban Lab Rzeszów, w następującym składzie:

 • Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. inwestycji;
 • Stanisław Sienko, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. społecznych;
 • Marcin Stopa, Sekretarz Miasta Rzeszowa;
 • Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Założyciel Ruch Miejskiego Rzeszów Smart City;
 • Prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Prorektor ds. nauki, Politechnika Rzeszowska;
 • Doc. dr Agnieszka Sobala-Gwosdz, Instytut Inżynierii Technicznej, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
 • Dr Grzegorz Hajduk, adiunkt, Instytut Ekonimii i Finansów, Uniwersytet Rzeszowski;
 • Dr Marek Cierpiał - Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
 • Prof. ucz. dr. hab. Dariusz Tworzydło, Katedra Komunikacji Społecznej i Public Relations, Uniwersytet Rzeszowski;
 • Marek Chrobak, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich ds. Wewnętrznych SARP;
 • Marcin Szymański, CXO Open Innovation House, ekspert ds. startup'ów m.in. w PARP;
 • Szymon Ciupa, ekspert ds. Smart City i GIS;

 

 

Załączniki:
 UP