Kalendarium wydarzeń

Szkolenie online dot. „Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych”

start wydarzenia: 16 / 03 / 2021  |  koniec: 17 / 03 / 2021

Szkolenie online dot. „Pozyskiwanie środków zewnętrznych dla organizacji pozarządowych”.

Kiedy: 16 – 17 marca 2021 r. w godz. 16:00 – 19:00 (szkolenie online)

Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników i uczestniczek spotkania ze specyfiką finansowania inicjatyw społecznych, przegląd obecnie dostępnych źródeł finansowania organizacji pozarządowych jak również analiza wybranych naborów zgłoszonych przez uczestników spotkań roboczych z organizacjami pozarządowymi.

W trakcie szkolenia  omówione zostaną m.in. procedury aplikowania do konkursu Nowe FIO 2021.

Zgłoszenia dokonać można przez formularz rejestracyjny dostępny pod adresem https://app.evenea.pl/event/szkolenieNGO/

Szkolenie jest bezpłatne, decyduje kolejność zgłoszenia (liczba miejsc jest ograniczona - 8 miejsc).

Poznaj prowadzącego szkolenie online Piotr Buczek:
- w latach 1995-2010 z-ca dyrektora Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Rzeszowie, koordynator projektów aktywizacji społecznej,
- koordynator programu rozwoju społeczności lokalnych „DIALOG” (United States Agency for International Development USAID) - 1995-1998;
- koordynator Młodzieżowej Akademii Lidera (MAL) służącej przygotowaniu liderów młodzieżowych do opracowania i realizacji projektów społecznych, kulturalnych, dobroczynnych itp. – 1996-2000;
- koordynator programu Fundusz Lokalny (Ch.S. Mott Foundation), w ramach którego prowadzone były programy stypendialne dla uczniów rzeszowskich szkół
(m.in. „Agrafka”, „Agrafka Muzyczna”) – 1998-2000;
- prowadzący firmę pod nazwą Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych „BARiS”, od 2006 do nadal – działalność szkoleniowa oraz w zakresie opracowania wniosków o dotację i strategii rozwoju.

Opracowane wnioski, które otrzymały dofinansowanie to m.in.:
- do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO): m.in. „Podkarpacka Rada Organizacji Pozarządowych”, „Trzeci sektor na pierwszą stronę”, „Trzeci Sektor na fali”, „PAKA – Podkarpacka Akademia Kobiet Aktywnych”, „Mamy Radę – damy radę w Gminie Stubno”, „Krok po kroku do społecznej aktywności”, „Pamięć w imię dobrej przyszłości”, „Egzamin dojrzałości ze świadectwem historii”,

- do Programu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) : m.in. „Lubaczowska Rada Seniorów”, „Nowe możliwości dla społecznej dojrzałości”, „Lubaczów – miasto wsłuchane w głos seniorów”, „e-Senior - komputerowa akademia seniora”, „Aktywni seniorzy – dobrze działający samorząd”, „LAS – Letnia Akademia Seniora”, „Ogrody Złotego Wieku - aktywizacja seniorów w ramach lubaczowskiego ogrodu społecznościowego”

- do Funduszy Europejskich: m.in. „Więcej wiem, lepiej znam – skuteczniej pomagam”, „Zdrowa konkurencja”, „Pielęgniarskie kontrakty – wiedza, wsparcie i fakty”, „Po pierwsze - pierwsza pomoc”, „Recepta na pielęgniarskie kwalifikacje”, „ECMO – projekt staży dla pielęgniarek i lekarzy rzeszowskiej Kardiochirurgii”, „Kształcenie na 5. Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli i szkół podstawowych”, „DOBRY DOM -Dzienny Dom Opieki Medycznej”

Zapraszamy!

 

 UP