Nasadzenia drzew

    

Dlaczego nasadzenia drzew są tak ważne?

Nasadzenia drzew w przestrzeni miejskiej są ważne z kilku powodów.

Po pierwsze, drzewa pomagają oczyszczać powietrze z zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla, tlenki azotu i pyły. 

Po drugie, drzewa mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne mieszkańców miasta. Ograniczają hałas, co jest szczególnie ważne w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak ulice i place. Ponadto, badania wykazały, że widok drzew i zieleni może zmniejszać poziom stresu i poprawiać nastrój.

Po trzecie, drzewa są ważne dla ochrony środowiska. Pomagają utrzymać równowagę ekosystemu miejskiego, zapewniając schronienie dla dzikich zwierząt i innych organizmów, a także regulując temperaturę i wilgotność powietrza.

Posadzenie drzew w mieście może przynieść wiele korzyści, zarówno dla mieszkańców, jak i dla środowiska. 

Dzięki Twojemu wsparciu możemy zrealizować:

  • 1 szt drzewa:  obwód pnia 16-18 cm - 1 000,00 PLN
  • 1 szt drzewa:  obwód pnia 18-20 cm - 1 300,00 PLN

 UP