Zieleń w mieście

    

Zieleń w mieście pełni wiele istotnych ról i ma pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców:

Poprawa jakości powietrza - drzewa, krzewy i rośliny w mieście pochłaniają dwutlenek węgla oraz inne zanieczyszczenia z powietrza i produkują tlen, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Regulacja klimatu - drzewa i rośliny w mieście zapewniają cień, co pomaga w ograniczeniu efektu wyspy ciepła, czyli zjawiska, gdzie miasta są zwykle cieplejsze niż okoliczne obszary wiejskie. W ten sposób zieleń pomaga w regulacji klimatu i zmniejszeniu negatywnych skutków zmian klimatu.

Poprawa estetyki miasta - zieleń w mieście, zwłaszcza w postaci parków i skwerów, poprawia estetykę miasta, co przyczynia się do lepszego samopoczucia mieszkańców.

Poprawa zdrowia psychicznego - badania wykazują, że zieleń w mieście ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne mieszkańców, zmniejsza stres i poprawia nastrój.

Ochrona bioróżnorodności - zieleń w mieście jest ważnym schronieniem dla dzikiej przyrody, zwłaszcza ptaków i owadów, które są istotne dla równowagi ekologicznej.

Wszystkie te czynniki świadczą o tym, jak ważna jest zieleń w mieście i jak bardzo przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dlatego też ważne jest, aby rozwijać i utrzymywać zielone obszary w miastach, a także promować działania zmierzające do zwiększenia ilości zielonych przestrzeni w mieście.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy zrealizować:

  • Park kieszonkowy- 400 000- 1 000 000 PLN  (powierzchnia ok. 20-30 ar, alejki, ławki, drzewa, krzewy, byliny, elementy małej architektury itp.)
  • Ogrody deszczowe- 50 000- 100 000 PLN (nasadzenia roślin hydrofilowych, elementy retencjonujące, suche rzeki)
  • Plac zabaw- 300 000-1 000 000 PLN
  • Siłownia plenerowa- 50 000-100 000 PLN
  • Nasadzenia zieleni zorganizowanej- (drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych)- 1 000- 50 000 PLN

 UP