Aktualności

Konkurs "EKO PODWÓRKO – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”

Konkurs "EKO PODWÓRKO – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ”

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Program InPost Green City „Partnerem Strategicznym” ma przyjemność zaprosić uczniów z terenu Gminy Miasta Rzeszowa do udziału w konkursie "EKO PODWÓRKO – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ". Konkurs skierowany jest do szkół publicznych - podstawowych z terenu Gminy Miasta Rzeszowa i ma na celu zachęcenia uczniów rzeszowskich szkół do kreatywnego myślenia i podejmowania działań na rzecz środowiska i realnej zmiany szkolnego otoczenia.

Nagrody!!!

3 szkoły na podium dla każdej po 25 000,00 zł netto -  wyłonione w konkursie szkoły otrzymają VOUCHER na realizację wybranych pomysłów rewitalizacyjnych
w środowisku szkolnym  zaproponowanych przez jej uczniów każdy o wartości 25 000,00 zł netto, zaś uczniowie otrzymają oficjalne podziękowania, a także nagrody rzeczowe - upominki od Fundatora nagrody głównej.  Fundatorem nagrody jest „Partner Strategiczny” - Program InPost Green City.

Zadanie konkursu:

  • Zespoły podejmują wyzwanie:
  • Makiety powinny być dostosowane do potrzeb środowiska szkolnego, realne pomysły zaproponowane przez Zespoły do zrealizowania na ich podwórku szkolnym (np. uporządkowanie zieleni, nasadzeniu roślin, montaż ławek lub innych elementów małej architektury oraz odnowieniu istniejących już elementów itp.).
  • Makieta powinna być zbudowana z materiałów przyjaznych środowisku oraz takich, które można wtórnie wykorzystać w życiu codziennym.
  • Zbudowanie makiety o wymiarach wysokość: 60 cm, szerokość: 70 cm, długość: 100 cm.
  • Projekty zaplanowane muszą być realne w wykonaniu na terenie szkoły.
  • Z wykonywanych prac prosimy o krótki maksymalnie 10 minutowy prezentację w formie kolarzu zdjęć oraz opisu lub sporządzić relację filmową.

Zgłoszenia:

Szkoła zgłasza jedną reprezentację uczniów (klasy od 4 do 8, maksymalnie 12 osobowa drużyna) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego https://forms.office.com/e/UrZPYWxST7

Harmonogram:

  1. Zgłoszenia trwają wraz ze złożeniem prac do konkursu do 10 czerwca 2024 r. (termin wydłużony)
  2. Zespoły przesyłają prace - film lub prezentację składającą się kolażu zdjęć wykonanej pracy wraz z jego opisem na adres mailowy urbanlab@erzeszow.pl oraz dostarczają makiety do siedziby Urban Lab (ul. 3 Maja 13, I piętro w godz. od 7:30 do godz. 18:30) nie później niż do 10 czerwca 2024 r. (termin wydłużony)
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 13 czerwca 2024 r.

Konkurs "EKO PODWÓRKO – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ" to nie tylko okazja do wspólnego działania na rzecz poprawy otoczenia, ale również doskonała platforma edukacyjna, promująca proekologiczne postawy wśród młodego pokolenia.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Więcej informacji na profilach rzeszowskiego Urban Lab lub pod numerem tel. +48 17 875 49 53

INPOST
INPOST
Załączniki:
 UP