Wizja Miast w Minecraft i Druku 3D

MIEJSKI PROJEKT - WIZJA MIAST W MINECRAFT I DRUKU 3D

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Unią Metropolii Polskich zaprasza uczniów szkół podstawowych miast członkowskich Unii Metropolii Polskich (Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław) do udziału w pierwszym ogólnopolskim projektowaniu online przestrzeni miejskiej w Minecraft i Druku 3D.

Wydarzenie wspierają:
Partner Technologiczny: firma G2A.com
Patron Technologiczny: firma Microsoft Sp. z o.o
Partner Merytoryczny prowadzący i drukujący modele 3D: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

Kapituła Honorowa Projektu Wizja Miast w Minecraft i Druku 3D

 • Tomasz Kulasa, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników, Ministerstwo Edukacji i Nauki
 • Krzysztof Soska, Zastępca Prezydenta Miasta Szczecina
 • Piotr Kaczyński, Ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych, członek zespołu ekspertów Team Europe przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce
 • Aleksandra Wąsowicz-Duch, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Rzeszowie
 • Justyna Płatek, założycielka firmy Mindcloud
 • Paweł Rak, IT Project Manager G2A.com
 • Dr Bartosz Piziak, Koordynator Projektu Urban Lab, Instytut Rozwoju Miast i Regionów
 • Agata Kapica, Industry Executive – Education Sector Microsoft Poland
  Artur Rudnicki, Konsultant ds. edukacji Microsoft – Polska
 • Mateusz Kapica, Spice Gears Academy

Miasta uczestniczące w projekcie:
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów, Szczecin, Warszawa

Zadaniem drużyn reprezentujących miasto będzie zaplanowanie i zaprojektowanie terenów rekreacji sportowej w środowisku miejskim swojego miasta uwzględniając w projekcie symbol rozpoznawczy reprezentującego miasta.

Dzieci zawalczą o medale i zwycięskie puchary:

 • I miejsce: 1000,00 zł brutto dla drużyny oraz nagrody rzeczowe od firmy G2A.com (w kategorii klas 1-4)*
 • I miejsce: 1000,00 zł brutto dla drużyny oraz nagrody rzeczowe od firmy G2A.com (w kategorii klas 5-8)*

*Nagrody i wyróżnienia firma G2A przekaże bezpośrednio zwycięzcom w ustalonym miejscu i czasie przez Organizatora.

 • Nagrody – gadżety Minecraft dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie przekaże firma Microsoft Sp. z o.o.
 • Medale, dyplomy oraz wybrane elementy wydrukowane w 3D przekaże Miasto Rzeszów dzieciom uczestniczącym w projekcie.
 • Dzieci nabędą dodatkowe umiejętności takie jak: koncentrację, spostrzegawczość, szybką ocenę sytuacji, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, umiejętność współpracy, planowania oraz organizacji czasu.
 • Nauczyciele szkół biorących udział w projekcie otrzymają darmowy kurs „G2A Academy. Video games in education”. Link do rejestracji do kursu zostanie przesłany w odrębnej informacji do Miast uczestniczących w projekcie. Kurs jak również rejestracja jest bezpłatna.

KTO ZGŁASZA DRUŻYNY
Miasto zgłasza reprezentacje uczniów do wybranej kategorii (może zgłosić do obu):

 • I kategoria: klasy 1 do 4 (6 osobowa drużyna)
 • II kategoria: klasy 5 do 8 (6 osobowa drużyna)

Miasto wyłania drużyny według swoich wewnętrznych zasad. Miasto zgłasza drużynę do Urban Lab Rzeszów na podany dany adres mailowy: urbanlab@erzeszow.pl z podaniem danych uczestników (imię i nazwisko, nazwa szkoły, dane kontaktowe do opiekuna drużyny wraz ze zgoda opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie).

WYMAGANIA OGÓLNE
Teren rekreacji sportowej powinien by
ć zbudowany samodzielnie przez uczniów w grze Minecraft: Education Edition. Do budowy można wykorzystać agenta. Wykorzystanie agenta i zastosowanie programowania w projekcie będzie dodatkowym atutem. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji prezentacja projektu powinna zawierać sceny z zarejestrowaną pracą zaprogramowanego agenta. Organizatorzy mogą również poprosić o kopię stworzonych skryptów.

Projekt terenu rekreacji nie ma ograniczeń powierzchni. Do budowy zalecany jest świat płaski. Z wykonanej pracy należy sporządzić relację filmową, wykorzystując do tego celu przechwytywanie wideo. Zapisane sceny można wykorzystać do montażu w dowolnym programie np. DaVinci Resolve. Film może zawierać narrację autorów, napisy oraz muzykę (ze zgodą na użycie praw autorskich utworu). Wykorzystując motywy muzyczne należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. Czas prezentacji w postaci filmu nie może przekroczyć 10 minut

WYDRUK MODELI W 3D
Wybrane elementy projektów zostaną wydrukowane w 3D, w tym celu należy przesłać plik z mapą w formacie mcworld wykonanych projektów na adres mailowy: urbanlab@erzeszow.pl. Po zaakceptowaniu projektu zostanie on przekazany do druku.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

 • 26 kwiecień – 10 maja br. – zgłoszenia drużyn
 • 11 maja – 11 czerwca br. – prace drużyn nad projektami (terminy konsultacji oraz kontakt zostanie przekazany bezpośrednio do opiekuna drużyny)
 • do 14 czerwca br. – przesłanie prac drużyn
 • 16 – 17 czerwca br. – obrady Jury
 • 18 czerwca br. – Live – prezentacja projektów i ogłoszenie wyników (prezentacja prac klas 1-4 godz. 10:00, prezentacja prac klas 5-8 godz. 16:00)

 

KONTAKT

Miasto Rzeszów - Urban Lab Rzeszów
3-go Maja 13, 35-030 Rzeszów
Tel.: (+48) 17 748 40 70  
E-mail: urbanlab@erzeszow.pl

Załączniki:
 UP