Akademia TikTokera

Zapraszamy uczniów rzeszowskich szkół do udziału w pilotażowym projekcie pn. „Akademii TikTokera”.

Organizatorem Akademii jest Gmina Miasto Rzeszów i firma Code Fun, zaś Partnerem Technologicznym Akademii TikToker jest marka Savio.

Celem Akademii TikTokera jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie wykorzystania współczesnych narzędzi takich jak Tik Tok, a także eksploracji i rozwijania swoich talentów w dziedzinie twórczości wideo, promowania wartości edukacyjnych oraz umiejętności komunikacji w nowoczesnym świecie mediów społecznościowych.

Jak zadbamy by Tik Tok, jako narzędzie kontrowersji stało się platformą nie tylko zrozumienia, ale przede wszystkim pomysłem na rozwój osobisty młodzieży? W ramach Akademii stworzymy komunikacje społeczną: żadne narzędzie nie jest złe, należy wskazywać dobre praktyki wykorzystania technologii, a tym samym zaprezentować błędne wykorzystanie zasobów takie jak Tik Tok. 

Pilotaż Akademii składa się z 3 etapów:

 • Konkurs pn. "Miejskie Wibracje: Odkrywaj Jakość Życia w Mieście na TikToku" dotyczący stworzenia treści filmowej na Tik Toka prezentującej jakość życia w mieście w jednym z obszarów: rodzina, dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, seniorzy.Więcej informacji na stronie: https://tiny.pl/clp5d
 • W ramach Akademii TikTokera powstanie platforma współpracy pomiędzy specjalistami a młodzieżą i rodzicami, mająca na celu wypracowanie otwartego dialogu na temat tego, jak korzystać z narzędzi przyszłości w sposób odpowiedzialny. Goście Specjalni – Eksperci tworzący platformę współpracy na rzecz edukacji i promocji dobrych praktyk w wirtualnym świecie będą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również mamy nadzieją staną się autorytetem dla przyszłego odpowiedzialnego społeczeństwa. 
 • Akademia TikTokera to nie tylko doskonała okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także szansa na nawiązanie kontaktów z innymi pasjonatami oraz zdobycie inspiracji do dalszego bezpiecznego a zarazem odpowiedzialnego rozwoju. W tej części finaliści Akademii wezmą udział w warsztatach edukacyjnych zawierających elementy z podstawowymi zagadnieniami od budowania strategii, tworzenia i planowania treści, budowania odpowiedzialnej fabuły, prezentacji storytellingu, wprowadzania efektów, współpracy i tym samym budowania społeczności, bezpieczeństwa i prywatności. Na koniec warsztatów nauczymy uczestników budowania treści biznesowej. Akademia będzie bazować na przekazaniu uczestnikom wiedzy w zakresie 7 modułów: Moduł 1. Wstęp i podstawy Akademii; Moduł 2. Funkcje aplikacji oraz założenie i ustawienia profilu; Moduł 3. Cyberbezpieczeństwo i psychologia Internetu; Moduł 4. Optymalizacja; Moduł 5. Techniki nagrywania, edycja, darmowe narzędzia do obróbki wideo; Moduł 6. Hashtagi i muzyka +virale; Moduł 7. Algorytm TikToka i dobre praktyki na aktywne konto.

Korzyści dla uczestników Akademii:

 • TikTok to platforma, która pozwala użytkownikom na twórcze i interesujące przedstawianie swoich myśli i pomysłów. Uczestnictwo w projekcie może pomóc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej, a także w eksperymentowaniu z różnymi formami ekspresji.
 • Akademia Tiktokera to również nauka z korzystania z różnych technologii, narzędzi montażowych oraz technik filmowania. Dzięki temu uczestnicy Akademii będą mogli poszerzyć swoje umiejętności techniczne oraz poznać nowe technologie.
 • TikTok promuje kreatywność i innowacyjność poprzez różnorodność formatów i stylów twórczych. Uczestnicy Akademii będą mieli możliwość eksperymentowania z różnymi pomysłami i tworzenia unikalnych treści, co może prowadzić do rozwoju ich kreatywności.
 • Uczestnicy Akademii będą mieli okazję tworzyć i promować własny wizerunek w mediach społecznościowych. Dzięki temu mogą budować swoją markę osobistą, co może przynieść korzyści w przyszłości, zarówno na rynku pracy, jak i w życiu prywatnym.
 • Uczestnictwo w projekcie może pomóc dzieciom i młodzieży w nawiązywaniu kontaktów z innymi uczestnikami, nauczycielami czy profesjonalistami z różnych branż.
 • Akademia Tiktokera może wspierać w pozyskaniu wiedzy na temat technik marketingowych oraz sposobów promowania swoich treści. Uczestnicy nauczą się, jak promować swoje treści, budować osobistą markę i zarządzać własnym profilem na TikToku, co przyczyni się do rozwoju umiejętności przedsiębiorczych.
 • Przełamywanie własnych barier i występowanie przed szeroką publicznością może pomóc uczestnikom Akademii w zrozumieniu swoich możliwości i zwiększyć pewność siebie.
 • Tworzenie treści na TikTok zmusza do analizowania różnych perspektyw i podejść, co może prowadzić do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia.
 • Udział w pilotażowym projekcie może otworzyć drzwi do współpracy z partnerami zewnętrznymi, takimi jak przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe czy influencerzy, co może przynieść dodatkowe korzyści i wsparcie dla uczestników i szkoły.

Zapraszamy do udziału w projekcie, który zmieni przestrzeń postrzegania narzędzi przyszłości!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UP