Zespoły Tematyczne Urban Lab Rzeszów powołane w 2019 roku

Zespół Tematyczny Urban Lab Rzeszów

Zespół Tematyczny to kilkunastoosobowa grupa, powoływana w każdym roku działania Urban Lab Rzeszów dla danego obszaru tematycznego, składająca się z osób posiadających wiedzę, doświadczenie w obszarze tematycznym, któremu poświęcone są w danym roku działania Urban Lab Rzeszów. Działalność Zespołów Tematycznych stanowi integralną część działalności Urban Lab Rzeszów. Zespoły Tematyczne uprawnione są do tworzenia opinii i rekomendacji odnośnie obszarów problemowych i wyzwań rozwojowych określonych przez Grupę Strategiczną Urban Lab Rzeszów.

Przedmiotem prac Zespołów Tematycznych Urban Lab Rzeszów są:

 • określenie szczegółowych wyzwań dla Rzeszowa w obszarach: otwartych danych, elektromobilności oraz jakości życia dla których poszukiwane będą rozwiązania,
 • ocena skuteczności wypracowanych w Urban Lab rozwiązań i wypracowanie rekomendacji co do ich dalszego wdrażania w mieście,
 • wsparcie wiedzą i doświadczeniem m. in działań prowadzonych w ramach Inkubatora Innowacji.

Zespoły Tematyczne w 2019 roku składają się z osób posiadających doświadczenie w obszarze tematycznym, dotyczącym otwartych danych, elektromobilności oraz Smart City Life – jakości życia. W skład Zespołów wchodzą przedstawiciele administracji miasta Rzeszowa, przedstawiciele i specjaliści z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, specjaliści z komórek współpracujących z Urzędem Miasta Rzeszowa, przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych z danego obszaru tematycznego, wyznaczeni członkowie organizacji pozarządowych, aktywiści miejscy oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni, przy czym przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, eksperci, aktywiści miejscy i organizacji pozarządowych wyłonieni zostaną w otwartym naborze prowadzonym przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach działań Urban Lab Rzeszów.

W 2019 roku powołane zostały Zespoły Tematyczne Urban Lab Rzeszów:

 • do spraw otwartych danych,
 • do spraw elektromobilności.

Zespoły Tematyczne Urban Lab Rzeszów zostały powołane Zarządzeniem nr VIII/835/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Na członków Zespołu Tematycznego do spraw otwartych danych powołane zostały następujące osoby:

 • Sławomir Świder, Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Krzysztof Łakota, Kierownik Działu Sterowania Ruchem, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym,
 • Tomasz Wesołowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
 • Łukasz Zadorożny, p.o. Kierownik Ośrodka Statystki Sportu i Turystyki, Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
 • Paweł Wasielewski, Dyrektor Biura Klastra IT,
 • Mariusz Wrzesień, Dziekan Kolegium Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Dr Krzysztof Piróg, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor badań Diagnozy Rzeszowskiej,
 • Marcin Szymański, CXO w Open Innovation House,
 • Paweł Sokołowski, Dyrektor Asseco Data System.

Na członków Zespołu Tematycznego do spraw elektromobilności powołane zostały następujące osoby:

 • Lesław Bańdur, Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Tomasz Skoczylas, Główny Specjalista ds. Innowacji i Zarządzania Energią w Centrum Innowacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Mateusz Skarbowski, Pracownik Zarządu Transportu Miejskiego,
 • Łukasz Pietraszewski, Pracownik Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie,
 • Bogusław Skorupski, Blinkee.city, Członek Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego,
 • Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Założyciel Ruchu Rzeszów „Rzeszów Smart City”,
 • Daniel Kunysz, Radny Miasta Rzeszowa, Stowarzyszenie RoweryRzeszów.pl.

 UP