Data wydruku:2024-04-23 19:57:12

UrbanLab Rzeszów

e-mail: www:urbanlab.erzeszow.pl

Aktualności

Konkurs "Cyfrowe Jutro" dla rzeszowskich przedszkoli!

Cyfrowe jutro
Cyfrowe jutro

Konkurs "Cyfrowe Jutro" dla rzeszowskich przedszkoli!

W świecie coraz bardziej zdominowanym przez technologię, ważne jest, aby już od najmłodszych lat wprowadzać dzieci w zagadnienia związane z finansami i płatnościami elektronicznymi. Projekt "Cyfrowe jutro” skierowany jest do najmłodszych mieszkańców Rzeszowa – przedszkolaków (dzieci w wieku 6 lat – zerówki) – przedszkola publiczne z terenu Gminy Miasta Rzeszowa. Dzięki realizacji konkursu dzieci będą mogły zaprezentować dorosłym jak oni sami postrzegają świat płatności, w oparciu o ich postrzeżenia zostaną opracowane projekty mające wpływ na zwiększenie edukacji i bezpieczeństwa dzieci w cyfrowym świecie.

Celem konkursu "Cyfrowe Jutro" jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności i umiejętności plastycznych dzieci, a także promowanie świadomości dotyczącej technologii i przyszłości wśród najmłodszych.

Organizatorem konkursu jest: Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z Fundacją KIR Na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium

Zasady uczestnictwa:

Temat konkursu - wykonany projekt musi przedstawiać historię związaną z płatnościami pieniężnymi i ich bezpieczeństwem. Powinien ukazywać różne etapy i metody płatności, począwszy od barteru, przez monety i banknoty, aż do bezgotówkowych form płatności cyfrowych, takich jak karty płatnicze i płatności mobilne. Bezpieczeństwo płatności powinno być również uwzględnione.

Zadanie konkursu polega na stworzenie projektu, który składa się z:

  • kolażu plastycznego, składającego się z 10 oddzielnych scen, które przedstawiają (wybraną przez Organizatora Fundację KIR Na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium), historię związaną z tematem "Cyfrowe jutro.
  • filmu - po ukończeniu kolażu Opiekun grupy powinien nagrać film prezentujący projekt. Film powinien zawierać pokaz pracy, proces tworzenia oraz opowieść dzieci na temat ich wizji "Cyfrowego Jutra". Film nie powinien przekraczać określonego limitu czasowego (maksymalny czas filmu 10 minut).

Harmonogram:

1. Zgłoszenia trwają do 29 maja 2023 r.

Przedszkole zgłasza swój udział w projekcie drogą mailową na adres: jpuzio@erzeszow.pl. W zgłoszeniu do konkursu, należy wpisać "Cyfrowe jutro - [nazwa przedszkola oraz dane kontaktowe Opiekuna grupy]".

2. Zespoły przesyłają prace do prezentacji i oceny nie później niż do 15 czerwca 2023r.

Projekty wykonane (zdjęcie kolażu oraz film) należy umieścić na chmurze szkoły, a następnie przesłać link do pobrania filmu na adres mailowy: jpuzio@erzeszow.pl. W temacie maila, należy wpisać "Cyfrowe jutro - [nazwa przedszkola oraz dane kontaktowe Opiekuna grupy]". Organizator zatwierdzi drogą mailową otrzymany projekt (tj. kolaż oraz film) zgłoszenie oraz otrzymanie filmu, w razie problemów z otwarciem filmu Organizator zgłosi się do uczestnika droga mailową o ponowne przesłanie linku do pobrania filmu.

3. Ogłoszenie wyników nastąpi do 23 czerwca 2023 r. Grupa zwycięska zostanie zaproszona do Urban Labu po odbiór nagrody głównej.

 

Nagrody:

Najlepsza praca zostanie wyróżniona przez Kapitułę Honorową Projektu.

I miejsce VOUCHER na zakup materiałów plastycznych o wartości 5 000,00 zł brutto otrzyma zwycięskie Przedszkole, zaś dzieci otrzymają oficjalne podziękowania, a także upominki od Fundatora nagrody głównej. Fundatorem nagrody jest: Fundacja KIR Na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

 

W imieniu organizatora za przebieg konkursu odpowiada:  Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab Urząd Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 13, 35-030 Rzeszów. Osoba do kontaktu ws. konkursu Pani Justyna Puzio Tel.:+48 17 875 40 73, e-mail: jpuzio@erzeszow.pl