Data wydruku:2024-05-30 04:51:23

UrbanLab Rzeszów

e-mail: www:urbanlab.erzeszow.pl

Aktualności

Zaproszenie na warsztaty „Otwórz swój biznes na korzyści obiegu zamkniętego” w Rzeszowie

Grafika: Warsztaty "Connect & ScaleUp Circular"
Grafika: Warsztaty "Connect & ScaleUp Circular"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) we współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju serdecznie zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych transformacją cyrkularną na warsztaty poświęcone tematyce gospodarki obiegu zamkniętego. 

Jak efektywnie wykorzystywać zasoby przedsiębiorstwa? Jak zbudować przewagę konkurencyjną? I za pomocą jakich modeli oraz narzędzi reagować na rosnące wymagania regulacyjne i potrzeby konsumentów? Model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest doskonałą odpowiedzią zarówno na oczekiwania konsumentów, jak i dalekosiężne plany biznesowe, rozwój oraz poprawę wizerunku przedsiębiorstwa. 

W ramach projektu Connect & ScaleUp Circular promującego kulturę innowacji zapraszamy na interaktywne warsztaty, podczas których przenalizowane zostaną na realnych studiach przypadków możliwości, bariery i szanse transformacji cyrkularnej przedsiębiorstw. 

Podczas szkolenia każdy jego uczestnik pozna unikatowe, wspierające transformację w kierunku GOZ narzędzia dla biznesu. Będzie to również możliwość nawiązania kontaktów, aby skutecznie rozwijać współpracę między przedsiębiorstwami oraz wymieniać się doświadczeniami z partnerami biznesowymi.  

Wybrane zagadnienia, jakie poruszane będą podczas warsztatów:  

  • opis korzyści wynikających z przekształcania przedsiębiorstwa w kierunku modelu cyrkularnego;  
  • bodźce do wprowadzania zmian (m.in. zmiany konsumpcyjne czy regulacje prawne); 
  • przedstawienie unikatowych narzędzi biznesowych wspierających transformację w kierunku GOZ (m.in. modele, wspólne łańcuchy wartości czy możliwości zamykania obiegu).  

Szczegóły rejestracji dostępne na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/connect-scaleup-circular