Data wydruku:2024-07-15 20:31:27

UrbanLab Rzeszów

e-mail: www:urbanlab.erzeszow.pl

Aktualności

Tegoroczne nominacje do tytułu Ambasadora Wschodu

Grafika: Gala Ambasador Wschodu
Grafika: Gala Ambasador Wschodu

W gronie 25 nominowanych do tegorocznej nagrody najwięcej kandydatów, bo aż dziewięciu, wytypowanych zostało w dziedzinie projekt, po sześciu w kategoriach “Przedsiębiorczość oraz “Samorządność”, cztery dotyczą “Turystyki”. Nominowani z obszaru pogranicza i Polski Wschodniej w sposób godny i wyjątkowy reprezentują potencjał społeczny, gospodarczy, naukowy i kulturalny swojego regionu.  

Konkurs o Tytuł Ambasadora Wschodu to największy i najstarszy cykliczny przegląd dokonań osób, instytucji, podmiotów i samorządów działających na terenie Polski Wschodniej oraz jej pogranicza. Jego początki sięgają 2013 roku, kiedy to z inicjatywy wydawcy magazynu „Kraina Bugu” wyłoniono pierwszych Ambasadorów Wschodu. Od tego czasu odbyło się już 9 edycji, w których przyznano 78 tytułów Ambasadora Wschodu. W tegorocznej jubileuszowej edycji konkursu aż 25 nominowanych zostało wytypowanych do tej nagrody. 

Osiem, czyli najwięcej, nominacji do tytułu Ambasadora Wschodu otrzymały projekty, instytucje i osoby z regionu podkarpackiego. Po siedem nominacji ma związek z regionami lubelskim lub podlaskim, a trzy – z mazowieckim. 

„Mimo już 10. edycji konkursu grono nominowanych wciąż jest liczne i różnorodne. W tym jubileuszowym roku szczególnie cieszy fakt sześciu wyłonionych w kategorii samorządność, gdyż tutaj zwykle mieliśmy niedosyt kandydatów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w nominacje społeczne, widać, że ten głos jest potrzebny i ważny, bo dzięki temu mamy szansę poznać wyjątkowych ludzi, firmy i projekty”– mówi Daniel Parol, pomysłodawca i Sekretarz Konkursu o Tytuł Ambasadora Wschodu. 

Statuetki, Nagrody Specjalne i wyróżnienia Ambasadora Wschodu za najciekawsze projekty, osobowości, przedsiębiorstwa i inicjatywy Polski Wschodniej zostaną wręczone 18 listopada podczas uroczystej gali na Zamku Biskupim w Janowie Podlaskim. 

Przypomnijmy, w 7. edycji konkursu Tytuł Ambasadora Polski Wschodniej 2019 w kategorii Samorząd otrzymało Miasto Rzeszów za projekt Urban Lab.  

Nominowani 2023: 
 
Kategoria: Projekt 

1. Marcin Halicki – Raczkowskie Archiwalia (woj. podlaskie)
2. Wydawnictwo Paśny Buriat (woj. lubelskie)
3. Michał Stachyra – Festiwal Now Art (woj. lubelskie)
4. „Śpievka” (woj. lubelskie)
5. Kolektyw Kaufman Bros & Sista (woj. podlaskie)
6. Chór La Musica (woj. lubelskie)
7. Festiwal Filmowy Wajda na nowo (woj. podlaskie)
8. Grzegorz Kuczyński – Fundacja Białystok Biega (woj. podlaskie)
9. Małgorzata Pepłowska – Pracownia tkaniny dwuosnowowej na Mazowszu (woj. mazowieckie)

Kategoria: Przedsiębiorczość 

1. AGAZI (woj. lubelskie)
2. Daniel Wojtas, „Kraina Wilka” (woj. podkarpackie)
3. GK-Atelier Grzegorz Kłoda (woj. lubelskie)
4. Marta Półtorak – prezes firmy Marma Polskie Folie (woj. podkarpackie)
5. Inkubator Przedsiębiorczości w Dwikozach (woj. podkarpackie)
6. Winnica „Dwa Wzgórza” (woj. podkarpackie)

Kategoria: Turystyka 

1. Maratony Kresowe (woj. lubelskie)
2. Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie (woj. podkarpackie)
3. Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu (woj. podlaskie)
4. Sandomierski Szlak Jabłkowy (woj. podkarpackie)

Kategoria: Samorządność  

1. Stowarzyszenie 100-lecia Kobiet (woj. podlaskie)
2. Kinga Sosińska, Wójt Gminy Stanisławów (woj. mazowieckie)
3. Katarzyna Głąb – Sołtys Modliborzyc (woj. podkarpackie)
4. Jacek Grzegorzak – Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko (woj. podkarpackie)
5. Małgorzata Chmiel, liderka społeczna (woj. podkarpackie)
6. Grzegorz Ostrowski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Dębe Wielkie (woj. mazowieckie)

 
Więcej informacji na stroniehttp://ambasadorwschodu.pl.