Data wydruku:2024-04-23 20:45:13

UrbanLab Rzeszów

e-mail: www:urbanlab.erzeszow.pl

Aktualności

“Edukacja dla Biznesu”. Konferencja zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie

Grafika: Konferencja "Edukacja dla Biznesu"
Grafika: Konferencja "Edukacja dla Biznesu"

Konferencja zaplanowana jest 30 listopada br. w budynku szkoły przy ul. Matuszczaka 7. Podczas niej szkoły zawodowe z terenu Miasta Rzeszowa zaprezentują atuty i zasoby związane z inteligentnymi technologiami w kategoriach objętych Regionalną Strategią Innowacji Województwa Podkarpackiego na rzecz inteligentnych specjalizacji.  

Celem konferencji jest promocja szkolnictwa zawodowego w środowisku szkół podstawowych – jej dyrektorów, doradców zawodowych, a przede wszystkim uczniów. Prezentacja potencjału szkół zawodowych dla biznesu będzie doskonałą okazją do zweryfikowania procesu wdrażania innowacji w regionie i próbą wskazania kierunków rozwoju przyszłych kadr do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności województwa, a tym samym rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia. 

Konferencja będzie się składać z dwóch paneli: 

  • I panel – edukacyjny (prezentujący atuty i zasoby wszystkich rzeszowskich szkół zawodowych w zakresie inteligentnych technologii), 
  • II panel – dyskusyjny (prezentujący oczekiwania pracodawców współpracujących ze szkołami w zakresie kształcenia zawodowego związanego z inteligentnymi technologiami w obszarach strategii Województwa Podkarpackiego). 

Podczas II panelu, moderowanego przez przedstawiciela Instytutu Badań Edukacyjnych, reprezentanci władz samorządowych, jak również biznesu, będą prezentować kierunki rozwoju gospodarczego w odniesieniu do inteligentnych technologii.  

Relacja z konferencji będzie transmitowana online na szkolnym kanale YouTube i dostępna na stronie www.zstrzeszow.pl.