Data wydruku:2024-04-21 18:39:13

UrbanLab Rzeszów

e-mail: www:urbanlab.erzeszow.pl

Wydarzenia

Naturalny charakter kształtowania zieleni a gromadzenie wody - dyskusja

Zapraszamy do udziału w dyskusji nt. Naturalny charakter kształtowania zieleni a gromadzenie wody ??????
???? KIEDY? 2??2?? marca br. o godz. 17:00.
???? GDZIE? przestrzeń Urban Lab, ul. 3 Maja 13 oraz online
Projektowanie zieleni – parki, skwery, zieleńce i inne formy zagospodarowania zieleni w mieście mogą być nie tylko funkcjonalne i estetyczne dla ich użytkowników, ale też pełnić rolę „magazynów” wody opadowej. Odpowiednie kształtowanie zieleni miejskiej to szansa na zatrzymanie wody w miejscu występowania opadu oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom nagłych, ekstremalnych opadów.
O czym będziemy rozmawiać?
???? jaki związek ma kształtowanie zieleni miejskiej z retencją wody w mieście?
czym jest „czwarta przyroda”?
???? jakie rozwiązania architektoniczne oraz z zakresu projektowania zieleni sprzyjają zatrzymywaniu wody?
???? jak możemy sprzyjać retencjonowaniu wód w swoim otoczeniu?
W dyskusji wezmą udział ??????
???? Przedstawicielka środowiska nauki dr Agata Gajdek
???? Przedstawiciel Fundacji Będzie Dziko Zbigniew Mieszkowicz
???? Przedstawiciel grupy Stacja Rzeszów Dziki Sławomir Nosal
???? Przedstawiciel Rady Miasta Rzeszowa Daniel Kunysz

-------------------------------------------
???? Link do udziału w dyskusji:
https://tiny.pl/94l4h
???? ID: 987 7263 7060
???? Hasło: 712105
-------------------------------------------
Zapraszamy!