Aktualności

PROJEKT PN. „ŚWIAT SMART CITY – INSPIRACJE DLA MIAST”

Założeniem projektu jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej łączącej środowisko: nauki, biznesu, organizacji pozarządowych oraz samorząd.  Projekt pilotażowy został zainicjowany przez Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab oraz Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych "INPRO", koordynatora praktyk międzynarodowych z programu Erasmus Plus, sektor Kształcenie.

 

Projekt realizowany jest we współpracy:

  • ze Stowarzyszeniem Projektów Międzynarodowych "INPRO", koordynatorem praktyk międzynarodowych z programu Erasmus Plus, sektor Kształcenie
    i szkolenia zawodowe;
  • z CETUSPRO SP. Z O. O. Partner Merytoryczny;
  • z Zespołem Szkół Technicznych. im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, współorganizator;
  • z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Biurem Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa współorganizator.

 

W projekcie uczestniczy grupa uczniów z Technikum im. Janosa Bolyai'a
z Budapesztu kształcących się w kierunku technik informatyk oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych. im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Uczniowie  podejmą wyzwanie, przy wsparciu lokalnego biznesu – partnera merytorycznego CETUSPRO SP. Z O. O.  oraz Biura Obsługi Informatycznej i  Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa wypracowania koncepcji oraz zasobów danych do zbudowania w przyszłości platformy pn. „Świat Smart City – Inspiracje dla Miast”. Proponowane rozwiązanie będzie integratorem łączącym środowiska nauki i biznesu na arenie międzynarodowej.

Uczestnicy projektu dzięki wsparciu współorganizatorów projektu będą mieli możliwość pracować w rożnych środowiskach nad wypracowaniem koncepcji platformy pn. „Świat Smart City – Inspiracje dla Miast”. Do dyspozycji uczniowie mają środowisko szkolne w Zespole Szkół Technicznych. im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie, biznesowe w firmie CETUSPRO SP. Z O. O oraz w przestrzeni miejskiej Centrum Innowacji Miejskich - Urban Lab. Na koniec projektu młodzież z Technikum im. Janosa Bolyai'a z Budapesztu zmierzy się z dziećmi podczas zajęć w Centrum Minecraft i Druku 3D pod opieka prowadzącego zajęcia Pana Rafała Kochańskiego. Uzupełnieniem projektu jest prezentacja elementów innowacji a zarazem miejsca łączącego aspekt historyczny z nowoczesnymi technikami a także metodami ukazania wielowątkowej historii Rzeszowa w szerszej niż dotąd perspektywie – Rzeszowskie Piwnice.

Grafika  Polska Węgry
Grafika Polska Węgry
 UP