Aktualności

Autorskie pomysły na „srebrne biznesy”

Pomysły studentów na biznes w srebrnej gospodarce – prezentacja wyników badań W dniu 22 czerwca 2022 r. w godzinach od 13.30 do 16.00 w siedzibie Urban Lab w Rzeszowie odbędzie się panel dyskusyjny podsumowujący studenckie projekty badawcze z obszaru potencjału biznesowego srebrnej gospodarki.

W roku akademickim 2021/2022 studenci studiów magisterskich kierunku Finanse i Rachunkowość w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, pod kierunkiem dr Ewy Kubejko-Polańskiej, przygotowali autorskie pomysły na „srebrne biznesy” w obszarze usług rynkowych oraz przeprowadzili badania możliwości ich realizacji. Działania popularyzujące udział młodych osób w rozwoju srebrnej gospodarki w Rzeszowie, realizowane są w ramach współpracy dydaktyczno-naukowej ze Stowarzyszeniem Kreatywny Senior w Rzeszowie, realizującym w latach 2021-2023 projekt finansowany ze środków NOWE FIO pn. „Srebrny interes – seniorzy w grze”.

Praca sześciu kilkuosobowych zespołów zaprezentowana zostanie przez samych pomysłodawców. Podczas spotkania wyłoniony zostanie najlepszy pomysł na biznes, który zdaniem komisji konkursowej będzie miał największe szanse na realizację w Rzeszowie. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie Kreatywny Senior w Rzeszowie. Uczestnikami spotkania będą również przedstawiciele środowiska akademickiego, środowisk senioralnych oraz przedsiębiorcy z Rzeszowa.

Uczestnicy panelu:

• Studenci Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego

• Członkowie Studenckiej Inicjatywy Społecznej „Włącznik” oraz Koła Naukowego Liderzy Biznesu UR

• Mateusz Chmiel – przedsiębiorca działający w obszarze nieruchomości w Rzeszowie

• Roman Kadyjewski – emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego

• Barbara Stafiej – Prezeska Stowarzyszenia Kreatywny Senior w Rzeszowie, Przewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów

• dr hab. Grzegorz Ślusarz, prof. UR - Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

• Katarzyna Szpyrka – Prezeska Koła Naukowego Liderzy Biznesu UR

• Sandra Wasylewicz, Kacper Górecki – Studenci UR, autorzy bloga dla seniorów „M-SENIOR”.

Moderator: dr Ewa Kubejko-Polańska – Katedra Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego

288792877 1655603231472098 5626802942983498980 n
288792877 1655603231472098 5626802942983498980 n
 UP