Aktualności

Rozproszony inkubator dla małych i średnich firm z Ukrainy - podpisano porozumienie

Porozumienie podpisało 14 podmiotów, w tym Gmina Miasto Rzeszów. W imieniu Prezydenta Konrada Fijołka porozumienie podpisał Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa Ds. Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości Robert Homicki.

Inkubator ma na celu pomoc Ukraińskim firmom, które nie mogą kontynuować działalności u siebie, a chcą to robić w Polsce. Pomoc ma dotyczyć między innymi zagadnień prawnych, podatkowych oraz doradztwa w kwestii pozyskiwania funduszy. Podkarpackie samorządy i firmy mogą również zaoferować przestrzenie magazynowe, biurowe i produkcyjne.

Do współpracy w ramach porozumienia przystąpiły takie podmioty jak: RARR, Agencja Rozwoju Przemysłu, UR, Politechnika, Miasto Jasło, Agencja Rozwoju Regionalnego, Krośnieński Inkubator Technologiczny, Gmina Miejska Lubaczów, Gmina Miejska Przemyśl, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza oraz firmy: Inventur i Hugetech.

W podpisaniu wzięli również udział m.in. Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl i V-Ce Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Rozproszony inkubator
Rozproszony inkubator
 UP