Aktualności

Zapraszamy na “spacer” po Urban Labie!

Dzięki współpracy z Podkarpacką Grupą Filmową oraz Fundacją Bez Barier zobaczyć można już, jak przestrzeń Centrum Innowacji Miejskich- Urban Lab wygląda całej swojej okazałości, bez wychodzenia z domu. Co więcej, przygotowane wideo można obracać w formule 360 stopni.  

Od dziś, na naszym kanale na YouTube, dostępne jest już wideo, w którym prezentujemy, jak wygląda przestrzeń Centrum Innowacji Miejskich- Urban Lab, z której niedopłatnie i na określonych warunkach korzystać mogą mieszkańcy.  

Centrum Innowacji Miejskich, dawniej Urban Lab, to otwarta dla mieszkańców przestrzeń, która ma być miejscem wymiany myśli i idei, dotyczących usprawniania życia w mieście, wpływając dodatkowo na aktywizację społeczności lokalnej oraz jej realną partycypację w procesach decyzyjnych miasta. 

Zapraszamy na “spacer”!

https://youtu.be/h55O-EkmyvA

Regulamin korzystania z pomieszczeń Centrum Innowacji Miejskich- Urban Lab dostępny jest w zakładce "Rezerwacja przestrzeni".

Grafika Centrum Innowacji Miejskich- Urban Lab
Grafika Centrum Innowacji Miejskich- Urban Lab
 UP