Aktualności

Konkurs: GO GREEN – ECO WIATA ROWEROWA

Informujemy, że wydłużyliśmy termin dostarczania do nas prac (tj. filmu i makiety) w konkursie "GO GREEN – ECO WIATA ROWEROWA". 
 
Termin został wydłużony do 20 grudnia br. do godz. 15:30. Do tego czasu Zespoły szkolne za pośrednictwem Opiekuna przesyłają na adres e-mail: urbanlab@erzeszow.pl film oraz przynoszą do siedziby Urban Labu Rzeszów (3 Maja 13, I piętro) wykonaną makietę i niezbędne oświadczenia podpisane przez Opiekunów uczestników projektu. 

 

Zostań bohaterem Twojej szkoły! Zawalcz Zespołowo o wiatę rowerową lub stojaki! Dołącz do konkursu „GO GREEN – ECO WIATA ROWEROWA” i zadbaj o ekologiczną przyszłość!

GO GREEN – ECO WIATA ROWEROWA- pilotażowy projekt edukacyjny dla publicznych szkół z terenu Gminy Miasta Rzeszowa pn. Wiata rowerowa / z zielonym dachem

Gmina Miasto Rzeszów we współpracy z firmą Geokart - International Sp. z o.o. oraz Fundacją Creative.pl ma przyjemność zaprosić uczniów klas 4 – 8 z terenu Gminy Miasta Rzeszowa do udziału w konkursie „GO GREEN – ECO WIATA ROWEROWA".

Celem konkursu jest uświadomienie uczniom ich wpływu na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu. Konkurs przede wszystkim ma zachęcić uczniów jak również całe otoczenie do dalszego działania na rzecz ochrony środowiska. Ważnym założeniem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie postaw pro natura w codziennym życiu.

WYZWANIE KONKURSOWE

Wyzwanie konkursu: zadanie polega na zbudowaniu makiety prezentującej wiatę rowerową z uwzględnieniem elementów oddziaływujących na negatywne skutki klimatu, czy też czynnik ludzki. Makieta powinna być zbudowana z materiałów przyjaznych środowisku jak również materiałów, które możemy wtórnie wykorzystać w życiu codziennym. W zadaniu należy uwzględnić, że z wiaty korzystać będą głównie uczniowie i będzie znajdować się na terenie szkoły. Projekt makiety wiaty rowerowej powinien nie przekraczać wymiarów: wysokość: 60 cm, szerokość: 70 cm, długość 100 cm.

Z wykonanych prac nad projektem należy sporządzić relację filmową. Zapisane sceny można wykorzystać do montażu w dowolnym programie np. DaVinci Resolve itp.. Film może zawierać narrację autorów, napisy oraz muzykę (ze zgodą na użycie praw autorskich utworu). Wykorzystując motywy muzyczne należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. Czas prezentacji w postaci filmu MP4 nie może przekroczyć 10 minut

NAGRODY

Nagroda dla zwycięskiej Szkoły – wdrożenie wybranego rozwiązania mającego bezpośredni wpływ na promowanie dobrych praktyk ekologicznych np. stojaki na rower, wiata rowerowa czy też ogród deszczowy jak również miejsce do odpoczynku. Zaproponowane rozwiązanie przez Zwycięską drużynę musi być realne do wdrożenia i dostosowane do potrzeb szkoły (wybrany element z pracy Zwycięskiego Zespołu do wdrożenia zostanie doprecyzowany do realnych możliwości wdrożenia na terenie szkoły).

Zaś uczniowie otrzymają oficjalne podziękowania, a także nagrody rzeczowe – upominki.

Kryteria oceny to: zgodność z tematem konkursu, kreatywność, a także pomysł i zrozumienie tematu konkursu oraz możliwość wdrożenia wybranych koncepcji w tkankę miejską lub szkolną.

ZASADY UDZIAŁU

  • Udział w projekcie jest bezpłatny jak i również dobrowolny.
  • Szkoła zgłasza jedną reprezentację uczniów (z klas od 4 do 8, maksymalnie 12 osobowa drużyna) poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://forms.office.com/e/8b6MajRB0q
  • Szkoła wyłania drużyny według swoich wewnętrznych zasad.
  • Prace konkursowe należy umieścić na chmurze szkoły, a następnie przesłać link do pobrania projektu na adres mailowy: urbanlab@erzeszow.pl. W temacie maila, należy wpisać „GO GREEN [nazwa szkoły oraz dane kontaktowe Opiekuna grupy]".

 

Harmonogram projektu:

  • Zgłoszenia trwają do 30 listopada 2023 r. (Termin zgłoszenia został wydłużony!)
  • Zespoły przesyłają prace do prezentacji i oceny nie później niż do 15 grudnia 2023 r.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 stycznia 2024
  • Planowany czas wdrożenia wybranego rozwiązania – do kwietnia 2023 r.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia!

Robert Homicki, Pełnomocnik Prezydenta Rzeszowa ds. rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości

Sebastian Skalski, Prezes Zarządu Geokart - International Sp. z o.o.

Mateusz Ciszewski, Prezes Zarządu Fundacji CREATIVE.PL

 

Konkurs go green
Konkurs go green
Załączniki:
 UP