Wydarzenia

Odkrywamy Rzeszów z Minecraftem – gra miejska dla uczniów klas 1-4

start wydarzenia: 21 / 09 / 2022  |  koniec: 28 / 09 / 2022

Odkrywamy Rzeszów z Minecraftem – gra miejska dla uczniów klas 1-4

Cel gry

  • Poszerzenie wiedzy uczestników gry dotyczącej Rzeszowa.
  • Przekazanie w atrakcyjny sposób – w formie zabawy i w kontekście elementów gry Minecraft Education Edition – wiedzy na temat zabytków i charakterystycznych miejsc Rzeszowa.
  • Kształtowanie poczucia wspólnoty oraz istnienia i znaczenia Małej Ojczyzny w życiu człowieka.

Zasady gry

  1. Do gry przystępują chętni uczniowie klas 1 – 4 szkoły podstawowej pod opieką opiekuna – rodzica lub nauczyciela. Uczniowie mogą trasę gry pokonywać indywidualnie lub grupowo.  
  2. Opiekun przed rozpoczęciem gry pobiera ze strony urbanlab.erzeszow.pl - zakładka aktualności Dziennik gracza i drukuje go dla każdego gracza. Dziennik gracza do pobrania poniżej.
  3. Uczestnicy przystępują do gry w dogodnym dla siebie terminie od 21 do 28 września.
  4. Zadaniem graczy jest dotarcie do każdego z pięciu opisanych w Dzienniku graczamiejsc w centrum Rzeszowa i rozwiązanie zamieszczonych w Dzienniku gracza zadań w formie zagadek, a następnie wykonanie końcowego wyzwania.
  5. Poprawnie rozwiązane wszystkie zadania wskażą sposób przekazania efektu realizacji wyzwania.

Czas gry

Około 2 godzin.

Kontakt do Opiekuna Gry:

Pani Barbara Dubiecka-Kruk,

tel. 792 010 733

 

 UP