Aktualności

INNOWATORZY - KIDS CHALLENGE

INNOWATORZY -  KIDS CHALLENGE

Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek we współpracy z Firmą Microsoft Sp. z o.o. zaprasza do udziału w rzeszowskim konkursie- projektowania przestrzeni szkolnej przez uczniów klas 5-8 szkół podstawowych w Minecrafcie i Druku 3D.

Organizator: Gmina Miasto Rzeszów

Partner Technologiczny: Firma Microsoft Sp. z o.o.

Partner Merytoryczny prowadzący i drukujący modele 3D: Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia

Partner Wspierający: Centrum Minecraft i Druku 3D, Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.

Temat: opracowanie wizualne szkoły  wraz z jej opisem, a także z uwzględnieniem elementów, które dzieci cenią sobie obecnie w przestrzeni szkolnej.  Dodatkowym elementem projektu jest zaprojektowanie pucharu dla swojej szkoły, który będzie przedstawiał symbol szkoły przyszłości.

Projekt „Szkoły przyszłości” należy uzupełnić o:

1)    elementy przestrzeni do nauki;

2)    elementy przestrzeni otwartej do spędzenia wspólnego czasu, nawiązywania nowych relacji - integracji;

3)    dostępność przestrzeni dla osób z niepełnosprawnością;

4)    wykorzystanie zasobów  środowiska szkolonego do poprawy jakości szkoły w ujęciu rekreacyjnym i sportowym,

5)    wykorzystanie technologii przyszłości w rozwoju szkoły – Smart City.

Honorowa Kapituła Projektu powołana została Zarządzeniem nr VIII/2009/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 13 września 2022 r. w składzie:

1)       Justyna Pałys, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2)       Tomasz Kamiński, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa

3)       Zbigniew Bury, Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

4)       Tomasz Skoczylas, Dyrektor Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab

5)       Bogusław Tomczak, Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

6)       Rafał Kochański, nauczyciel Informatyki, prowadzący zajęcia Minecraft

7)       Przedstawiciel Firmy Microsoft Sp. z o.o.

8)       Bożena Zięba, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie

Założenia:

Kluczową kwestią przy tworzeniu przestrzeni publicznych dla dzieci powinno być zadbanie o to, by sami mogli poczuć się współgospodarzem takich miejsc, a w miarę możliwości także ich współtwórcą. Wytworzeniu takiego poczucia może pomóc angażowanie dzieci w planowanie przestrzeni im dedykowanych, stwarzanie im szansy współdecydowania o otoczeniu, w którym będą funkcjonować.

Kto zgłasza drużyny:

Szkoła zgłasza reprezentacje uczniów w kategorii wiekowej klasy 5 do 8 (6 osobowa drużyna).

Szkoła zgłasza skład drużyny do Urban Lab Rzeszów na adres mailowy: jpuzio@ erzeszow.pl 

Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie do Państwa wysłany link dostępowy do grup roboczych. Grupy robocze wspiera Pan Rafał Kochański członek Honorowej Kapitału Projektu pn. „INNOWATORZY -  KIDS CHALLENGE”.

Korzyści z udziału w projekcie:

  • dzieci zawalczą o medale i zwycięskie puchary dla drużyny & szkoły.
  • dzieci nabędą dodatkowe umiejętności takie jak: koncentrację, spostrzegawczość, szybką ocenę sytuacji, samodzielność w podejmowaniu decyzji, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, umiejętność współpracy, planowania oraz organizacji czasu.

Wymagania ogólne:

Projekt lub jego wybrana część powinien być zbudowany samodzielnie przez uczniów
w grze Minecraft Education Edition. Do budowy można wykorzystać agenta. Wykorzystanie agenta i zastosowanie programowania w projekcie będzie dodatkowym atutem. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji prezentacja projektu powinna zawierać sceny z zarejestrowaną pracą zaprogramowanego agenta. Organizatorzy mogą również poprosić o kopię stworzonych skryptów.

Projekt szkoły nie ma ograniczeń powierzchni. Do budowy zalecany jest świat płaski.
Z wykonanej pracy należy sporządzić relację filmową, wykorzystując do tego celu przechwytywanie wideo. Zapisane sceny można wykorzystać do montażu w dowolnym programie np. DaVinci Resolve. Film może zawierać narrację autorów, napisy oraz muzykę (ze zgodą na użycie praw autorskich utworu). Wykorzystując motywy muzyczne należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich. Czas prezentacji w postaci filmu nie może przekroczyć 10 minut.

Wydruk modeli w 3D:

Wybrane elementy projektów zostaną wydrukowane w 3D, w tym celu należy przesłać plik w formacie mcworld zaprojektowanego pucharu dla swojej szkoły, który będzie przedstawiał symbol szkoły przyszłości.

Harmonogram projektu:

Termin

Działanie

Zgłoszenie Zespołów do 27 września br. wraz z przesłaniem wykonanego projektu

Zespoły otrzymają na maila dostęp do grup.

Nie jest konieczne dołączenie do grupy, Zespoły bezpośrednio mogą wysłać gotowy projekt wraz ze zgłoszeniem oraz oświadczeniem na wskazany adres mailowy jpuzio@erzeszow.pl

28 września br.

Szkoły otrzymają informacje zwrotną dotyczącą otrzymanego zgłoszenia.

29 września br.

Godz. 8:00 prezentacja projektów przez Zespoły
w przestrzeni Urban Lab (ul. 3 Maja 13, I piętro) przed Honorową Kapitułą Projektu

 

Szkoła zwycięska otrzyma informacje o prezentacji projektu podczas konferencji Edu Day Microsoft dla edukacjiw Rzeszowie

30 września br.

Oficjalne ogłoszenie wyników oraz prezentacja zwycięskiego projektu przez Drużynę odbędzie się podczas konferencji Edu Day Microsoft dla edukacji
w Rzeszowie w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 37
w Rzeszowie, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 121a, 35-311 Rzeszów.

 

Grafika Innowatorzy
Grafika Innowatorzy
 UP