Zespoły Tematyczne Urban Lab Rzeszów w 2020 roku

Zespół Tematyczny Urban Lab Rzeszów

Zespół Tematyczny to kilkunastoosobowa grupa, powoływana w każdym roku działania Urban Lab Rzeszów dla danego obszaru tematycznego, składająca się z osób posiadających wiedzę, doświadczenie w obszarze tematycznym, któremu poświęcone są w danym roku działania Urban Lab Rzeszów. Działalność Zespołów Tematycznych stanowi integralną część działalności Urban Lab Rzeszów. Zespoły Tematyczne uprawnione są do tworzenia opinii i rekomendacji odnośnie obszarów problemowych i wyzwań rozwojowych określonych przez Grupę Strategiczną Urban Lab Rzeszów.

Przedmiotem prac Zespołów Tematycznych Urban Lab Rzeszów są:

 • określenie szczegółowych wyzwań dla Rzeszowa w obszarach: otwartych danych, elektromobilności oraz jakości życia dla których poszukiwane będą rozwiązania,
 • ocena skuteczności wypracowanych w Urban Lab rozwiązań i wypracowanie rekomendacji co do ich dalszego wdrażania w mieście,
 • wsparcie wiedzą i doświadczeniem m. in działań prowadzonych w ramach Inkubatora Innowacji.

Zespoły Tematyczne w 2020 roku składają się z osób posiadających doświadczenie w obszarze tematycznym, dotyczącym otwartych danych, elektromobilności oraz Smart City Life – jakości życia. W skład Zespołów wchodzą przedstawiciele administracji miasta Rzeszowa, przedstawiciele i specjaliści z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, specjaliści z komórek współpracujących z Urzędem Miasta Rzeszowa, przedstawiciele środowisk naukowych i biznesowych z danego obszaru tematycznego, wyznaczeni członkowie organizacji pozarządowych, aktywiści miejscy oraz zaproszeni eksperci zewnętrzni, przy czym przedstawiciele środowisk nauki, biznesu, eksperci, aktywiści miejscy i organizacji pozarządowych wyłonieni zostaną w otwartym naborze prowadzonym przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach działań Urban Lab Rzeszów.

W 2020 roku powołane zostały Zespoły Tematyczne Urban Lab Rzeszów:

 • do spraw otwartych danych,
 • do spraw elektromobilności,
 • Smart City Life – jakość życia.

Zespoły Tematyczne Urban Lab Rzeszów zostały powołane Zarządzeniem nr VIII/835/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 czerwca 2020 r. 

Na członków Zespołu Tematycznego do spraw otwartych danych powołane zostały następujące osoby:

 • Sławomir Świder Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa
 • Krzysztof Łakota Kierownik Działu Sterowania Ruchem, Miejski Zarząd Dróg w Rzeszowie, Centrum Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym
 • Tomasz Wesołowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie,
 • Łukasz Zadorożny, p.o. Kierownik Ośrodka Statystki Sportu i Turystyki, Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie,
 • Paweł Wasielewski, Dyrektor Biura Klastra IT,
 • Mariusz Wrzesień, Dziekan Kolegium Informatyki Stosowanej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Marcin Szymański, CXO w Open Innovation House,
 • Paweł Sokołowski, Dyrektor Asseco Data System.

Na członków Zespołu Tematycznego do spraw elektromobilności powołane zostały następujące osoby:

 • Lesław Bańdur, Dyrektor Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Tomasz Skoczylas, Główny Specjalista ds. Innowacji i Zarządzania Energią w Centrum Innowacji Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Mateusz Skarbowski, Pracownik Zarządu Transportu Miejskiego,
 • Łukasz Pietraszewski, Pracownik Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie,
 • Dr hab. inż. Maciej Piekarski, profesor uczelni w Zakładzie Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej Politechniki Rzeszowskiej
 • Dr inż. arch. Joanna Dudek, Adiunkt w Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury, Politechnika Rzeszowska,
 • Dr Krzysztof Piróg, Kierownik Zakładu Socjologii Organizacji i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor badań Diagnozy Rzeszowskiej,
 • Bogusław Skorupski, Blinkee.city, Członek Rzeszowskiego Towarzystwa Rowerowego,
 • Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Założyciel Ruchu Rzeszów „Rzeszów Smart City”,
 • Daniel Kunysz, Radny Miasta Rzeszowa, Stowarzyszenie RoweryRzeszów.pl.

Na członków Zespołu Tematycznego do spraw Smart City Life - jakości życia powołane zostały następujące osoby:

 • Aleksandra Wąsowicz – Duch, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Kamil Czyż, Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa,
 • Dr Hubert Kotarski, Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor badań Diagnozy Rzeszowskiej,
 • Dr Anna Kołomycew, Instytut Nauk o Polityce, Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski,
 • Dr Ewa Kubejko – Polańska, Adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Agnieszka Gocek, Nauczyciel Akademicki, Ratownik Medyczny,
 • Grażyna Bochenek, dziennikarka, rzeczniczka prasowa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
 • Piotr Buczek, Ekspert w zakresie interdyscyplinarnych/ międzysektorowych zespołów na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnych.

 

 UP