Grupa Strategiczna Urban Lab Rzeszów

W celu efektywnego funkcjonowania rzeszowskiego Urban Labu powołana została przez Prezydenta Miasta Rzeszowa Grupa Strategiczna, składająca się z przedstawicieli samorządu, pracowników instytucji naukowych, ekspertów z organizacji pozarządowych i biznesowych, a także osób decyzyjnych w najważniejszych pionach administracji zaangażowanych w Projekt.

 UP