Grupa Strategiczna 2021

W celu skutecznego funkcjonowania narzędzia w postaci Urban Lab Rzeszów Prezydent Miasta Rzeszowa powołał Grupę Strategiczną Urban Lab Rzeszów, w następującym składzie:

 • Marek Ustrobiński, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. inwestycji;
 • Stanisław Sienko, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. społecznych;
 • Marcin Stopa, Sekretarz Miasta Rzeszowa;
 • Konrad Fijołek, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa, Założyciel Ruch Miejskiego Rzeszów Smart City;
 • Bartosz Dominiak, Zastępca Burmistrza Ursynowa;
 • Dr hab. Piotr Szukalski, prof. nadzw. UŁ, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego;
 • Dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Kierownik Jednostki w Katedrze Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej;
 • Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. UR, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia, Kierownik Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości, Uniwersytet Rzeszowski;
 • Dr Agnieszka Sobala-Gwosdz, Instytut Inżynierii Technicznej, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im ks Bronisława Markiewicza w Jarosławiu;
 • Dr hab. Grzegorz Hajduk, prof. UR, Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Dr Marek Cierpiał – Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;
 • Dr Daria Tataj, CEO TatajInnovation;
 • Małgorzata Kucharska, Prezes Podkarpackiego Klubu Biznesu;
 • Marek Chrobak, Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich ds. wewnętrznych SARP;
 • Szymon Ciupa, Ekspert ds. Smart City i GIS;
Załączniki:
 UP