Rzeszowska Diagnoza Społeczna 2021

Rzeszowska Diagnoza Społeczna pn. „Miasto Młodych. Miasto Rodzin” stała się pewną marką rozpoznawalną nie tylko w Rzeszowie i województwie, ale także w Polsce. W ramach Rzeszowksiej Diagnozy Społecznej przeprowadzono kilka edycji badań, co zaowocowło opracowaniem dwóch monografii naukowych przez Instytut Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rzeszowska Diagnoza Społeczna została oparta na ankietach wypełnionych przez uczniów szkół ponadpodstawowych w Rzeszowie, studentów Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz rodziców uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Głównym celem badania było zbadanie postaw wobec miasta z perspektywy młodzieży szkół ponadpodstawowych, studentów oraz rodziców/opiekunów. 

Ankiety zostały prowadzone w formie internetowej. Zebrano 4319 wypełnionych formularzy. Przeprowadzone badania okazały się dużym osiągnięciem jak zaznaczył podczas konferencji dr Hubert Kotarski: Trudno znaleźć w Europie badania na takich dużych próbach. To dla nas duże osiągnięcie - dla porównania wcześniej prowadzone przez nas diagnozy były na poziomie 500-600 osób.

 Diagnoza skupia się na siedmiu obszarach badawczych:

  1. Wiedza o Rzeszowie/zainteresowanie miastem.
  2. Emocje wobec Rzeszowa/więź z miastem.
  3. Ocena warunków życia w Rzeszowie.
  4. Potrzeby inwestycyjne.
  5. Poszerzenie granic.
  6. Przemieszczanie się po mieście.
  7. Silne i słabe strony Rzeszowa.

Więcej informacji nt. wybranych wyników poniżej do pobrania.

Załączniki:
 UP